Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 - Longin Tomaszewski

Książki o Kresach Wschodnich
65
PLN
Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 - Longin Tomaszewski
Cena: 65,00 zł
Cena netto: 61,90 zł
Cena w innych sklepach: 79,00 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

A74A-962FE

Producent:
Rytm
Autor: Longin Tomaszewski
Wydawnictwo: RYTM
Kategorie: Historia
Typ: książka
Data wydania/premiery: 2010-06-09
Oprawa: twarda
Liczba stron: 724
Format: 17x24,5
Numer ISBN: 978-83-7399-396-9
Dostępność: końcówka - zapytaj o dostępność!

 
Fundamentalna praca o Wilnie i Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej: relacja o życiu codziennym miasta i jego mieszkańców pod kolejnymi okupacjami, o sytuacji społeczno-politycznej i stosunkach narodowościowych na Ziemi Wileńskiej, o genezie, organizacji i działalności zbrojnego i cywilnego podziemia niepodległościowego, a także dziejach Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. W aneksach umieszczono biogramy, dokumenty i kalendarium działań AK na Wileńszczyźnie.

Produkty powiązane

Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie - Zygmunt Boradyn Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie - Zygmunt Boradyn

Napisana przez Polaka urodzonego i wychowanego na Nowogródczyźnie praca omawia narastający w latach 1943 i 1944 konflikt na tym obszarze między Armią Krajową a radziecką partyzantką. Historiografia rosyjska i białoruska głoszą tezę, że przyczyną tego konfliktu była realizowana przez Komendę Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej polityka "dwóch wrogów".

Cena: 43,00 zł

Przedwojenne Wilno. Najpiękniejsze fotografie - Jolanta B. Kucharska Przedwojenne Wilno. Najpiękniejsze fotografie - Jolanta B. Kucharska

Zawodowcy i amatorzy od lat czterdziestych XIX stulecia uwieczniali na kliszach Wilno i jego mieszkańców. Ich obrazy zapisane światłem prowadzą nas w nostalgiczną podróż do miasta przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego.

Cena: 43,90 zł

Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku - Maria Barbara Topolska Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku - Maria Barbara Topolska

Praca wypełnia istotną lukę w historiografii i jest próbą udokumentowania fenomenu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znajdowało się ono w kręgu dwóch kultur zachodnioeuropejskiej (łacińskiej) i bizantyjsko-ruskiej (prawosławnej), co zostało potraktowane z równorzędną uwagą. Oś rozważań stanowią relacje, które znamionowała dwoistość: zjawiska ”zderzenia kultur” towarzyszyło inne - ich przenikanie się. Owocowało to oryginalnymi zjawiskami w sferze kultury i rozwoju społecznego nie tylko Wielkiego Księstwa, ale i całej Rzeczypospolitej.

Cena: 39,50 zł

Płonące Kresy 1939. Wilno, Grodno, Kodziowce - Czesław Grzelak Płonące Kresy 1939. Wilno, Grodno, Kodziowce - Czesław Grzelak

Książka opisuje działania wojsk polskich i ludności cywilnej w obronie północno-wschodnich Kresów Rzeczypospolitej. Do historii przeszła zwłaszcza obrona Grodna - miasta, które najdłużej opierało się regularnym jednostkom wojsk sowieckich.

Cena: 24,90 zł

Między Bolszewią a Niemcami - Mariusz Bechta Między Bolszewią a Niemcami - Mariusz Bechta

Kolejny tom serii "Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956", realizowanej przez historyków z Oddziału Warszawskiego IPN, poświęcony jest przejściu członków Stronnictwa Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego "ABC" lub Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga" w nowe formy organizacyjne (Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, Narodowa Organizacja Wojskowa, Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe), ukształtowane podczas II wojny światowej w warunkach zagrożenia bytu narodowego i utraty niepodległości przez Polskę.

Cena: 54,90 zł

Samoobrona Polaków na kresach południowo-wschodnich II RP w latach 1939-1946 - Stanisław Jastrzębski Samoobrona Polaków na kresach południowo-wschodnich II RP w latach 1939-1946 - Stanisław Jastrzębski

Autor, opierając się na dokumentach i relacjach świadków wydarzeń, przedstawia samoobronę Polaków przed ludobójstwem UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1946. Zbrodnie UPA swym barbarzyństwem i okrucieństwem przewyższały wszystkie inne, jakich doznał naród polski w czasie II wojny światowej. Autor wyjaśnia okoliczności powstania i funkcjonowania polskich oddziałów samoobrony, w czasie okupacji niemieckiej i II okupacji sowieckiej.

Cena: 32,00 zł

Kresy w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 - Czesław Grzelak Kresy w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 - Czesław Grzelak

Wkroczenie Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku na polskie Kresy Wschodnie miało szczególne dramatyczny przebieg. Po dzień dzisiejszy budzi ono wiele emocji w społeczeństwie polskim. W połowie września 1939 roku sytuacja militarna Polski była już zła. Dalsze prowadzenie wojny i jej pozytywny wynik zależał przynajmniej od dwóch elementów: ofensywy Sprzymierzonych za Zachodzie, możliwości zorganizowania dłuższego oporu na tzw. przedmościu rumuńskim. Inwazja ze wschodu zniweczyła wszelkie nadzieje.

Cena: 32,00 zł

Wojna i miłość. Losy Polaków na wileńszczyźnie - Waldemar Piotr Gołębiowski Wojna i miłość. Losy Polaków na wileńszczyźnie - Waldemar Piotr Gołębiowski

Autor przedstawił pełną wyrzeczeń walkę o wolność Polski partyzantów AK na Wileńszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej. Polska została zdradzona przez zachodnich aliantów. Po wyzwoleniu Wilna przez Armię Czerwoną i Armię Krajową, partyzanci AK zostali podstępnie aresztowani i zesłani na Sybir. Wątek miłosny głównego bohatera jest ukazany na tle tragicznych wydarzeń wojennych.

Cena: 26,25 zł

Pętla zdrady. Za kulisami Polski podziemnej 1939-1945 - Jacek Wilamowski Pętla zdrady. Za kulisami Polski podziemnej 1939-1945 - Jacek Wilamowski

Autor omawia m. in. dramat silnie infiltrowanych przez NKWD struktur ZWZ we Lwowie w latach 1939-1941, rokosz rtm. Świdy, starcia partyzantki polskiej z podlegającymi NKWD oddziałami partyzantki sowieckiej oraz dramat oddziałów AK na Wileńszczyźnie latem 1944 roku.

Cena: 33,50 zł

Wojna polsko-sowiecka 1939 - Karol Liszewski Wojna polsko-sowiecka 1939 - Karol Liszewski

Kampania wrześniowa 1939 roku kojarzy się niemal u wszystkich Po­laków wyłącznie z wojną z Niemcami. Ta walka doczekała się obszernej literatury zarówno w kraju jak i na emigracji. Natomiast stosunkowo nie­wielu z nas pamięta czy wie o walkach polsko-sowieckich od 17 września 1939, to jest od momentu agresji sowieckiej na Polskę owego dnia.

Walki miały miejsce od Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny przez Polesie, Podlasie, Lubelszczy­znę, Wołyń, aż po Podole i Podkarpacie. Przedstawiono je na tle ogólnej sytuacji na wschodzie kraju, dzieląc je na trzy odcinki: północ, środek i południe.

Cena: 27,90 zł

Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle materiałów i dokumentów niemieckich - Michał Krzyżaniak Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle materiałów i dokumentów niemieckich - Michał Krzyżaniak

Walki o Poznań należą (…) do ważnych rozdziałów zmagań, toczonych przez niemiecki Wehrmacht z jednej, zaś Armię Czerwoną z drugiej strony na obszarze ziem polskich, a szczególnie samej Wielkopolski. Utrata Poznania przez obrońców stała się więc ważnym wojskowym aspektem historii zagłady niemieckiego Wschodu – zapewne wśród obrońców było wielu takich, którzy ginęli lub uciekali z Twierdzy Poznań w przeświadczeniu o ostatecznym i nieodwracalnym utraceniu „małej ojczyzny” nad Prosną, Wełną i Notecią. Dla sowieckich zdobywców z kolei zajęcie Poznania było jednym z istotnych triumfów armii Stalina w zachodnich częściach byłej II RP. Wreszcie, bynajmniej nie na końcu, było to istotne dla polskiego społeczeństwa Poznania i Wielkopolski, którego aktywna w walkach część okryła się chwałą, przechodząc do historii pod wciąż mało znanym poza Poznaniem i Wielkopolską pojęciem „Cytadelowców”.

Cena: 39,00 zł

Wielkopolska niezłomna. Żołnierze WSGO "Warta" 1945-1946 - Waldemar Handke Wielkopolska niezłomna. Żołnierze WSGO "Warta" 1945-1946 - Waldemar Handke

Książka składa się z dwóch zasadniczych części: pierwsza to szkic dziejów organizacji i podstawowe problemy badawcze związane z prezentowanym tematem. Druga to biogramy tych żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, które udało się dotąd ustalić. Podkreślić należy znaną wyjątkowo staranność Autora. Oczywiście, wskutek braku danych nie zawsze W. Handkemu udało się sporządzić kompletny biogram.

"Wielkopolska niezłomna"  to kolejny krok w poznaniu wielkopolskich Żołnierzy Niezłomnych, którzy w beznadziejnej sytuacji bronili honoru Wojska Polskiego, bronili niepodległości ojczyzny.

Cena: 42,00 zł

Wojenne dzieje Wilna 1939-1945. Losy Polaków. Sensacje. Zagadki - Józef Krajewski Wojenne dzieje Wilna 1939-1945. Losy Polaków. Sensacje. Zagadki - Józef Krajewski

Książka, zgodnie ze swoim tytułem obrazuje zmagania partyzantów AK z okupantami i kolaborującymi z nimi litewskimi formacjami. Opisane są w niej śmiałe, brawurowe akcje AK, jak m.in. rozgromienie Litewskiego Korpusu Posiłkowego "LVR" pod Murowaną Oszmianką i najbardziej spektakularne działania w ramach operacji "Ostra Brama", czyli próbie zdobycia Wilna przed nadejściem Armii Czerwonej.

Książka zawiera też sensacyjne działania wileńskiego Kedywu, polegające na dywersji na szlakach komunikacyjnych, likwidowaniu zdrajców, agentów i konfidentów. Opisane są również śmiałe ucieczki z więzienia śledczego przy wileńskiej ul. Ofiarnej, jak też z wielkiego kompleksu więzienia łukiskiego. Sporo uwagi poświęcone jest opisowi zbrodni w lesie ponarskim, z fragmentami opisu w dzienniku Kazimierza Sakowicza.

Cena: 27,90 zł

Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera - Martin Winstone Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera - Martin Winstone

Pierwsza powstała poza granicami Polski i opracowana z takim rozmachem monografia na temat tragicznej historii Generalnego Gubernatorstwa!

Tragiczna historia Generalnego Gubernatorstwa – nazistowskiej kolonii stworzonej w historycznym centrum Polski – wyróżnia się nawet na tle okrucieństw niemieckich rządów w okupowanej Europie. Oddzielone od Rzeszy, ale rządzone przez Niemców, za pośrednictwem brutalnego i skorumpowanego reżimu kierowanego przez Hansa Franka Generalne Gubernatorstwo stało się głównym „laboratorium rasowym” Trzeciej Rzeszy i największym ośrodkiem Holokaustu. Było to prawdziwe mroczne serce hitlerowskiego imperium. 

Cena: 43,00 zł

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy od home.pl