Menu

Historia kościelna (tekst polski i grecki) - Euzebiusz z Cezarei

Dostępność: brak towaru
Cena: 100,00 zł 100.00
Cena w innych sklepach: 120,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: WAM
Kod produktu: 0E8F-673A8

Opis

Autor: Euzebiusz z Cezarei
Wydawnictwo: WAM
Kategorie: Nauki Humanistyczne / Religia
Historia
Typ: książka
Data wydania/premiery: 2013
Oprawa: twarda
Liczba stron: 796
Format: 15.6x23.2
Numer ISBN: 978-83-7318-938-6
   

 

Historia kościelna Euzebiusza jest pierwszym i najważniejszym dziełem tego typu w Kościele. Dzięki niej nazywano jej autora "Ojcem historiografii chrześcijańskiej". Zdecydowana większość wszystkich informacji jakie posiadamy na temat pierwotnego Kościoła pochodzi właśnie z tego dzieła. Historia kościelna to coś więcej niż historia Kościoła. Co prawda nią autor interesuje się przede wszystkim, ale patrzy szeroko na świat, cytuje dokumenty cesarskie, wiele listów, zestawień itp. Z zamiłowania był archiwistą, który pieczołowicie starał się zachować dokumenty źródłowe i jego dzieło jest wręcz nimi przepełnione. Tylko dzięki niemu też jest możliwe odtworzenie formowania się Nowego Testamentu, powstawania nowych struktur kościelnych czy list biskupów poszczególnych miast. Nowe wydanie jakie przedstawiamy jest gruntowną przeróbką starego, a dobrego przekładu ks. Arkadiusza Lisieckiego, powstałego na początku XX wieku. Dodajemy do niego tekst oryginalny według wydania krytycznego i tyle przypisów redakcyjnych, ile wydało nam się niezbędne dla lepszego zrozumienia tekstu. Literatura na temat wczesnego chrześcijaństwa jest jednak tak obfita, że nie pretendujemy do tego, by w całości ją uwzględnić.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE ..... 5

BIBLIOGRAFIA ..... 10

Euzebiusz z Cezarei HISTORIA KOŚCIELNA

KSIĘGA PIERWSZA ..... 15

1. Założenie zamierzonego dzieła ..... 17

2. Streszczenie najważniejszych wiadomości o preegzystencji

i bóstwie naszego Pana i Zbawiciela, Chrystusa Bożego Pomazańca ..... 19

 

4. O tym, że religia zwiastowana przez Chrystusa wszystkim narodom nie jest ani nowa, ani obca ..... 37

5. Czasy, w których Chrystus objawił się ludziom ..... 41

6. O tym, jak za czasów Chrystusa, zgodnie z proroctwami, zakończyła się władza wodzów narodu żydowskiego, którzy dotychczas obejmowali sukcesję po swych praojcach, i jak Herod jako pierwszy cudzoziemiec objął nad nimi władzę królewską ..... 43

7. Występujące rzekomo w Ewangeliach rozbieżności co do rodowodu Chrystusa ..... 47

8. Zbrodnia, jakiej dopuścił się Herod na dzieciach, i jego straszna śmierć ..... .53

9. Czasy Piłata ..... 57

10. Arcykapłani żydowscy, za czasów których Chrystus głosił swoją naukę ..... 59

11. Świadectwa odnoszące się do Jana Chrzciciela i do Chrystusa ..... 61

12. Uczniowie naszego Zbawiciela ..... .65

13. Opowieść o możnowładcy edeskim ..... .67

KSIĘGA DRUGA ..... 75

1. Zachowanie apostołów po wniebowstąpieniu Chrystusa ..... 79

2. Tyberiusz głęboko poruszony sprawozdaniem Piłata o Chrystusie ..... 85

3. Szybkie rozszerzenie się nauki Chrystusa na cały świat ..... 87

4. Po śmierci Tyberiusza Gajusz [Kaligula] czyni Agryppę królem żydowskim i skazuje Heroda na dożywotnie wygnanie ..... 89

5. Poselstwo Filona do Gajusza w sprawie Żydów ..... 89

6. Nieszczęścia, jakie spadły na Żydów po zbrodni, której dopuścili się na Chrystusie ..... 91

7. Samobójstwo Piłata ..... 95

8. Głód w czasach Klaudiusza ..... 95

9. Męczeństwo Jakuba Apostoła ..... .95

10. O tym, że Agryppę zwanego też Herodem za prześladowanie apostołów dosięgła Boża sprawiedliwość ..... 97

11. Oszust Teudas ..... 101

12. Helena, królowa Adiabenów ..... 101

13. Szymon Mag ..... 103

14. Głoszenie nauki w Rzymie przez Piotra Apostoła ..... 105

15. Ewangelia Marka ..... 107

16. Marek jako pierwszy głosi w Egipcie naukę Chrystusa ..... 109

17. Relacja Filona o ascetach egipskich ..... 109

18. Pisma Filona, jakie zachowały się do naszych czasów ..... 117

19. Nieszczęścia, jakie dotknęły Żydów w Jerozolimie w dniu Paschy ..... 119

20. Wydarzenia w Jerozolimie w czasach Nerona ..... 121

21. Egipcjanin, o którym wspominają Dzieje Apostolskie ..... 121

22. Paweł, wysłany jako więzień z Judei do Rzymu, przemawia w swojej obronie i zostaje uwolniony od wszelkiej winy ..... 123

23. Męczeństwo Jakuba nazywanego bratem Pańskim ..... 125

24. Po Marku pierwszym biskupem Kościoła aleksandryjskiego zostaje Anianos ..... 133

25. Prześladowanie Nerona, za panowania którego Piotr i Paweł zginęli zaszczytną śmiercią męczeńską ..... 133

26. O tym, jak liczne nieszczęścia spadły na Żydów i jak w końcu wypowiedzieli Rzymianom wojnę ..... 135

KSIĘGA TRZECIA ..... 137

1. Kraje, w których apostołowie głosili Chrystusa ..... 141

2. Pierwszy zwierzchnik Kościoła rzymskiego ..... 141

3. Listy apostolskie ..... 141

4. Pierwsi następcy apostołów ..... 143

5. Ostatnie po Chrystusie oblężenie Żydów ..... 147

6. Panujący wśród Żydów głód ..... 149

7. Przepowiednie Chrystusa ..... 157

8. Znaki poprzedzające wojnę ..... 161

9. Józef i pisma, które pozostawił ..... 163

10. Święte księgi wymieniane przez Józefa ..... 165

11. Symeon zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego po śmierci Jakuba ..... 167

12. Rozkaz Wespazjana, by odszukać potomków Dawida ..... 169

13. Anaklet, drugi biskup rzymski ..... 169

14. Abilios, drugi zwierzchnik Kościoła aleksandryjskiego ..... 169

15. Klemens, trzeci biskup rzymski ..... 169

16. List Klemensa ..... 171

17. Prześladowanie za rządów Domicjana ..... 171

18. Jan Apostoł i Apokalipsa ..... 171

19. Rozkaz Domicjana, by wymordować potomków Dawida ..... 173

20. Krewni naszego Zbawiciela ..... 173

21. Kerdon, trzeci zwierzchnik Kościoła aleksandryjskiego ..... 175

22. Ignacy, drugi biskup antiocheński ..... 177

23. Opowieść o Janie Apostole ..... 177

24. Porządek Ewangelii ..... 181

25. Powszechnie uznane księgi święte i pisma wątpliwe ..... 187

26. Szarlatan Menander ..... 189

27. Herezja ebionitów ..... 191

28. Herezjarcha Keryntos ..... 193

29. Mikołaj i biorący od niego nazwę nikolaici ..... 195

30. Apostołowie, którzy żyli w związkach małżeńskich ..... 195

31. Śmierć Jana i Filipa ..... 197

32. Męczeństwo Symeona, biskupa jerozolimskiego ..... 199

33. Rozkaz Trajana, by ścigać chrześcijan ..... 201

34. Ewaryst, czwarty zwierzchnik Kościoła rzymskiego ..... 203

35. Justus, trzeci biskup jerozolimski ..... 205

36. Ignacy i jego listy ..... 205

37. Wybitni ewangeliści owych czasów ..... 209

38. List Klemensa i dzieła mylnie mu przypisywane ..... 211

39. Pisma Papiasza ..... 213

KSIĘGA CZWARTA ..... 219

1. Biskupi rzymscy i aleksandryjscy w czasach Trajana ..... 223

2. Cierpienia, jakie dotknęły Żydów za jego panowania ..... 223

3. Apologeci wiary za Hadriana ..... 225

4. Biskupi rzymscy i aleksandryjscy za czasów Hadriana ..... 227

5. Biskupi jerozolimscy od czasów Zbawiciela do Hadriana ..... 227

6. Ostatnie oblężenie Żydów za panowania Hadriana ..... 229

7. Ówcześni twórcy fałszywej tak zwanej gnozy ..... .229

8. Pisarze kościelni ..... .235

9. List Hadriana zabraniający karania nas bez sądu ..... .237

10. Biskupi rzymscy i aleksandryjscy za panowania Antonina ..... .239

11. Ówcześni twórcy herezji ..... 239

12. Apologia Justyna do Antonina ..... 243

13. List Antonina do Związku Azjatyckiego o naszej nauce ..... 243

14. Informacje o Polikarpie, uczniu apostołów ..... 245

15. O tym, jak Polikarp za panowania Werusa razem z innymi poniósł śmierć męczeńską w mieście Smyrna ..... .247

16. O tym, jak Justyn Filozof poniósł śmierć męczeńską, głosząc w Rzymie słowo Boże ..... 261

17. Męczennicy, których Justyn wspomina w swoich pismach ..... .263

18. Pisma Justyna, które zachowały się do naszych czasów ..... .267

19. Zwierzchnicy Kościoła rzymskiego i aleksandryjskiego za panowania Werusa ..... 271

20. Zwierzchnicy Kościoła antiocheńskiego ..... 271

21. Słynni ówcześni pisarze kościelni ..... .271

22. Hegesippos i ci, o których wspomina ..... 271

23. Dionizy, biskup koryncki, i Listy, które napisał ..... .275

24. Teofil, biskup antiocheński ..... .279

25. Filip i Modest ..... 279

26. Meliton i ci, o których wspomina ..... .281

27. Apolinary ..... .285

28. Muzanos ..... .285

29. Herezja Tacjana ..... 287

30. Bardesanes Syryjczyk i przypisywane mu dzieła ..... 289

KSIĘGA PIĄTA ..... 291

1. Ilu ludzi i jak w Galii za panowania Werusa stawało do walki w obronie religii ..... .297

2. Jak mili Bogu męczennicy przyjmowali tych, którzy upadli w czasie prześladowania, i troszczyli się o nich ..... 315

3. Objawienie, jakie miał we śnie męczennik Attalos ..... 319

4. Rekomendacja, jaką męczennicy dali swym listem Ireneuszowi ..... 321

5. Jak Bóg wysłuchał modlitw wiernych i zesłał deszcz cesarzowi Markowi Aureliuszowi ..... 321

6. Katalog biskupów rzymskich ..... 325

7. Cudowne siły, jakie aż do owych czasów działały wśród wiernych ..... 325

8. Pisma Boże według Ireneusza ..... 327

9. Biskupi za panowania Komodusa ..... 333

10. Filozof Pantajnos ..... 333

11. Klemens Aleksandryjski ..... 335

12. Biskupi jerozolimscy ..... 335

13. Rodon i wspomniany przez niego konflikt z marcjonitami ..... 337

14. Fałszywi prorocy katafrygijscy ..... 339

15. Schizma spowodowana w Rzymie przez Blastona ..... 341

16. Informacje o Montanie i jego fałszywych prorokach ..... 341

17. Miltiades i napisane przez niego księgi ..... 349

18. Odparcie argumentów katafrygów przez Apoloniusza; osoby, o których wspomina ..... 351

19. Zdanie Serapiona o herezji frygijskiej ..... 355

20. Pisemne rozprawienie się Ireneusza z rzymskimi schizmatykami ..... .357

21. Męczeńska śmierć Apoloniusza w Rzymie ..... 359

22. Ówcześni słynni biskupi ..... 361

23. Spór, jaki powstał wówczas w sprawie Wielkanocy ..... 361

24. Sprzeciw Azji ..... .363

25. Powszechna jednomyślność w sprawie Wielkanocy ..... 369

26. Wspaniałe dzieła Ireneusza, które dotrwały do naszych czasów ..... 369

27. Zachowane pisma innych znaczących wówczas osób ..... 371

28. Pierwsi propagatorzy herezji Artemona, ich tryb życia i bezczelne fałszowanie Pisma Świętego ..... .371

KSIĘGA SZÓSTA ..... 379

1. Prześladowanie w czasach Sewera ..... 383

2. Gorliwość Orygenesa od najmłodszych lat ..... 383

3. O tym, że już we wczesnej młodości głosił słowo Boże ..... 387

4. O tym, ilu jego uczniów poniosło śmierć męczeńską ..... 391

5. Potamiena ..... 393

6. Klemens Aleksandryjski ..... 395

7. Juda Pisarz ..... 395

8. Zuchwały czyn Orygenesa ..... 397

9. Cuda Narcyza ..... 399

10. Biskupi jerozolimscy ..... 401

11. Aleksander ..... 401

12. Serapion i jego zachowane pisma ..... 405

13. Pisma Klemensa ..... 407

14. Pisma, które wymienia Klemens ..... 409

15. Heraklas ..... .411

16. Gorliwość Orygenesa w studiowaniu Pisma Świętego ..... 413

17. Symmach tłumacz ..... 413

18. Ambroży ..... 415

19. Zachowane wspomnienia o Orygenesie ..... 415

20. Dzieła ówczesnych pisarzy ..... 423

21. O biskupach tamtych czasów ..... 423

22. Dzieła Hipolita, które zachowały się do naszych czasów ..... 425

23. Gorliwość Orygenesa oraz o tym, jak dostąpił godności kościelnego prezbiteratu ..... 425

24. Pisma egzegetyczne napisane przez Orygenesa w Aleksandrii ..... 427

25. W jaki sposób Orygenes wymieniał pisma obu Testamentów ..... 429

26. Heraklas obejmuje stolicę biskupią w Aleksandrii ..... 433

27. Stosunek biskupów do Orygenesa ..... 433

28. Prześladowanie Maksymina ..... 435

29. Fabian w cudowny sposób zostaje wskazany przez Boga jako biskup Rzymu ..... 435

30. Jak wielu uczniów miał Orygenes ..... 437

31. Afrykańczyk ..... 437

32. Komentarze Orygenesa napisane w Cezarei Palestyńskiej ..... 439

33. Błąd Beryllosa ..... 441

34. Wydarzenia za panowania Filipa ..... 441

35. Dionizy obejmuje stolicę biskupią po Heraklasie ..... 443

36. Inne dzieła napisane przez Orygenesa ..... 443

37. Różnica zdań wśród Arabów ..... 445

38. Herezja helkesaitów ..... 445

39. Wydarzenia za panowania Decjusza ..... 447

40. Losy Dionizego ..... 449

41. Męczennicy z Aleksandrii ..... 451

42. Inne wydarzenia opowiedziane przez Dionizego ..... 457

43. Nowatus, jego sposób życia i herezja ..... 461

44. Opowieść Dionizego o Serapionie ..... 469

45. List Dionizego do Nowatusa ..... 471

46. Inne listy Dionizego ..... 471

KSIĘGA SIÓDMA ..... 475

1. Przewrotność Decjusza i Gallusa ..... 479

2. Ówcześni biskupi rzymscy ..... 479

3. Cyprian razem z podlegającymi mu biskupami jako pierwszy ogłasza zasadę, że nawracających się z obłędu heretyckiego należy oczyszczać przez chrzest ..... 481

4. Listy Dionizego napisane na ten temat ..... 481

5. Pokój po ustaniu prześladowania ..... 481

6. Herezja Sabeliusza ..... 483

7. Wielce ohydny błąd heretyków, zesłana przez Boga wizja

Dionizego i przyjęty przez niego kanon kościelny ..... 485

8. Fałszywa nauka Nowatusa ..... 487

9. Bezbożny chrzest heretyków ..... 487

10. Walerian i jego prześladowanie ..... 489

11. Losy Dionizego i braci w Egipcie ..... 493

12. Męczennicy z Cezarei Palestyńskiej ..... 501

13. Pokój za rządów Galiena ..... 503

14. Biskupi tamtych czasów ..... 503

15. Męczeńska śmierć Marinusa w Cezarei ..... 505

117. 6. i 17. Opowieść o Astyriosie ..... 507

18. Pomniki wielkiej mocy Zbawiciela w Paneadzie ..... 507

19. Tron Jakubowy ..... .509

20. Listy świąteczne Dionizego i zawarty w nich kanon wielkanocny ..... 509

21. Wydarzenia w Aleksandrii ..... 511

22. Szerząca się wówczas choroba ..... 515

23. Panowanie Galiena ..... 517

24. Nepos i jego schizma ..... 519

25. Apokalipsa Jana ..... 523

26. Listy Dionizego ..... 531

27. Paweł z Samosaty i herezja, jaką wywołał w Antiochii ..... 531

28. Biskupi tamtych czasów ..... 533

320. 9. i 30. Pokonanie Pawła i złożenie z urzędu ..... 533

31. Innowiercze szaleństwo manichejczyków, które właśnie wtedy

się zaczęło ..... 543

32. Osoby duchowne, które odznaczyły się za naszych czasów

i dożyły zburzenia kościołów ..... 543

KSIĘGA ÓSMA ..... 555

1. Wydarzenia poprzedzające współczesne prześladowanie ..... 557

2. Zburzenie kościołów ..... 561

3. Zachowanie tych, którzy w czasie prześladowania stanęli do walki ..... 561

4. Sławetni Boży męczennicy, którzy ze względu na wiarę ozdobieni rozmaitymi wieńcami, odcisnęli ślad w pamięci całego świata ..... 563

5. Wydarzenia w Nikomedii ..... 565

6. Wydarzenia w pałacu cesarskim ..... 567

7. Egipcjanie w Fenicji ..... 571

8. Wydarzenia w Egipcie ..... 573

9. Wydarzenia w Tebaidzie ..... 573

10. Pisemna relacja męczennika Fileasa z wydarzeń aleksandryjskich ..... 577

11. Wydarzenia we Frygii ..... 581

12. Wiele innych mężczyzn i kobiet, którzy walczyli w różny sposób ..... 581

13. Dostojnicy kościelni, którzy prawdę głoszonej przez siebie religii potwierdzili własna krwią ..... 585

14. Zachowanie wrogów religii ..... 591

15. Losy pogan ..... 597

16. Poprawa sytuacji ..... 597

17. Odwołanie prześladowania przez władców ..... 599

KSIĘGA DZIEWIĄTA ..... 605

1. Obłudna tolerancja ..... .607

2. Ponowne pogorszenie położenia chrześcijan ..... 611

3. Posąg nowego bóstwa postawiony w Antiochii ..... .611

4. Wydane przeciwko nam rozporządzenia ..... .613

5. Fałszywe 'Dzieje' ..... .613

6. Ówcześni męczennicy ..... .615

7. Edykt przeciwko nam wypisany na stelach ..... .615

8. Późniejsze wydarzenia czasu głodu, zarazy i wojen ..... 621

9. Tragiczny koniec życia tyranów i ich ostatnie słowa przed śmiercią ..... .625

10. Zwycięstwo miłych Bogu cesarzy ..... .633

11. Ostateczna zagłada wrogów religii ..... 641

KSIĘGA DZIESIĄTA ..... .645

1. Pokój, który raczył nam dać Bóg ..... 647

2. Odbudowa kościołów ..... 649

3. Uroczystości poświęcenia kościołów, jakie odbywały się we wszystkich miejscach ..... 651

4. Uroczysta mowa o świetnym stanie naszych spraw ..... 651

5. Odpisy praw cesarskich wydanych na korzyść chrześcijan ..... .681

6. Odpis listu, w którym cesarz przydziela Kościołom środki finansowe ..... .689

7. Odpis listu, w którym cesarz nakazuje zwolnić zwierzchników kościelnych z wszelkich powinności państwowych ..... 691

8. Późniejsza niegodziwość Licyniusza i jego straszny koniec ..... 693

9. Zwycięstwo Konstantyna oraz o tym, co z jego łaski przypadło w udziale poddanym państwa rzymskiego ..... .699

 

INDEKS BIBLIJNY ..... 703

INDEKS DZIEŁ CYTOWANYCH I WZMIANKOWANYCH ..... .709

INDEKS OSÓB ..... 717

INDEKS MIEJSC I NAZW GEOGRAFICZNYCH ..... .755

INDEKS RZECZOWY ..... 765

TABELE CHRONOLOGICZNE ..... 785

 

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Nowości
Transformacja - Sławomir Cenckiewicz
Transformacja - Sławomir Cenckiewicz
53,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl