Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Dziennik francuskiego oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłańca - Francois Auguste, Thesby de Belcour

Biografie, listy, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, GENEALOGIA
29
PLN
Dziennik francuskiego oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłańca - Francois Auguste, Thesby de Belcour
Cena: 29,00 zł
Cena netto: 27,62 zł
szt.
Autor:  Francois Auguste, Thesby de Belcour
Wydawnictwo:  Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Liczba stron: 154
ISBN: 9788362609772

 

Rosję nazywają czyśćcem dla katolików; co do mnie, to mógłbym ją rozsądniej nazwać piekłem dla ludzi honoru i uczciwości, których spotkało nieszczęście, że ich tam zesłano, a rajem dla łajdaków. Na porządku dziennym było stwierdzenie gubernatora, które urosło do rangi sentencji: „Bóg jest wysoko, Imperatorka bardzo daleko, więc ja tutaj ustanawiam prawa”.

– Thesby de Belcour

Jakież to losy sprawiły, że francuski pułkownik François Auguste Thesby de Belcour znalazł się w Polsce, walczył u boku konfederatów barskich, przeszedł z nimi syberyjską Golgotę albo, jak tam im mówiono, „czyściec dla katolików", a wydostawszy się ze zsyłki, osiadł w Polsce i pozostawił dwa niezmiernie ważne dla poznania historii konfederacji dokumenty? Konfederacka przygoda Belcoura trwała krótko, ale relacja z niej zawiera materiał pozwalający zweryfikować niektóre ze stereotypów ukształtowanych w toku długiego procesu historycznego, w którym przeważały poglądy dla barzan nieprzychylne.

– ze wstępu Mariana Skrzypka

Produkty powiązane

Legenda polska. Kościół - Religia - Patriotyzm - Ewa Jabłońska-Deptuła Legenda polska. Kościół - Religia - Patriotyzm - Ewa Jabłońska-Deptuła

„Legenda polska” opowiada o patriotyzmie wyrosłym z buntu wobec zaborców, występującym przeciw niewoli i wynaradawianiu, którego cechą charakterystyczną było, manifestowane wręcz, wyznanie wiary. Jej bohaterem – zbiorowym – stały się kolejne pokolenia walczące o wolność Polski, od czasów Konfederacji Barskiej, poprzez Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Listopadowe, Wiosnę Ludów, do Powstania Styczniowego dochodząc. O kolejach i znaczeniu historycznych splotów religii i ruchów wyzwoleńczych pisze pogrążona w głębokiej refleksji nad tematem Autorka.

Cena: 28,50 zł

Uległość czy niepodległość - Andrzej Nowak Uległość czy niepodległość - Andrzej Nowak

Książka, którą powinien przeczytać każdy dorosły mieszkaniec Rzeczypospolitej, a w szczególności – politycy wszystkich szczebli, bowiem prof. Andrzej Nowak nie tylko objaśnia sens i konieczność patriotyzmu, ale także precyzyjnie tłumaczy istotę i korzenie zagrożeń dla naszego kraju ze strony otaczających nas imperiów oraz ze strony… nas samych. Porywająca lektura! Kilkadziesiąt ilustracji jeszcze wzmacnia siłę przekazu.

Najnowsze dzieło prof. Andrzeja Nowaka - zbiór głębokich refleksji nad losem naszego narodu. Cieszący się ogromną popularnością i szacunkiem pisarz, wybitny patriota i uczony, wypowiada się o sensie walki Polaków o niepodległość – zarówno dawniej, jak i teraz. Wyjaśnia znaczenie i uwarunkowania powstań, poczynając od konfederacji barskiej, zasadność wojny z bolszewikami, września 1939, zrywu i czynu solidarnościowego z końca XX stulecia. Rozprawia się również z rosnącym zakłamaniem III RP. Odwołuje się do roli Krzyża w życiu narodu. Jego pogląd jest jasny: Polsce i Polakom uległość nigdy pożytków nie przyniosła i przynieść nie może. 

Cena: 41,00 zł

Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu - Jan Trynkowski Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu - Jan Trynkowski

Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu to książka do czytania, pięknie napisana i nierozwlekła. Często celem napisania tekstu było zabranie głosu w kolejnej konferencji. W takim przypadku referent doskonale wiedział, że uwagę słuchaczy zapewni mu zwięzłość i umiejętny dobór frapujących szczegółów. Miał bowiem - jak mniemamy - świadomość, iż nie należy ani nudzić, ani nadużywać czasu słuchaczy. I czytelników.

Cena: 47,00 zł

Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile - Zbigniew Wójcik Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile - Zbigniew Wójcik

Książka o Ignacym Domeyce, filomacie skazanym w procesie młodzieżowych związków studentów Uniwersytetu Wileńskiego w 1824 r. na bezterminowy pobyt na wsi pod nadzorem policji carskiej, jest bogato udokumentowanym studium biograficznym wielkiego Polaka - Żegoty z Dziadów części III Adama Mickiewicza -pracującego w Chile w latach 1838-1889. Urodzony w Nowogródzkiem, po powstaniu listopadowym znalazł się we Francji, gdzie uzyskał stopień inżyniera górniczego. Zaproszony na wykłady do Chile stal się obywatelem tego kraju, uważanym za ojca górnictwa chilijskiego i apostoła nauki. Pamięć o nim jest żywym elementem kultury współczesnej za Oceanem (klasyk etnografii południowoamerykańskiej), w stronach rodzinnych (w 1995 r. w Krupowie koło Lidy otwarto muzeum jego imienia) i w kraju (w 1992 r. wmurowano tablice pamiątkową na gmachu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Warszawie). Książka „Ignacy Domeyko. Litwa - Francja - Chile” jest pierwszą monografią wielkiego uczonego, który będąc obywatelem Chile (w latach 1867—1883 rektor uniwersytetu w Santiago), uczestniczył w rozwoju nauki w Polsce (m.in. członek Akademii Umiejętności w Krakowie od 1873 r. oraz doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1887 r.).

Cena: 39,00 zł

Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców - Mariusz Chrostek Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców - Mariusz Chrostek

Represjonowani w ciągu 123 lat zaborów zesłańcy polityczni stanowili grupę nie tylko liczną, ale i bardzo zróżnicowaną. Chcąc określić ich etos konieczne staje się obserwowanie tych ludzi w różnych czasach, miejscach i warunkach. Wiążę się to zarówno z badaniem zachowań zewnętrznych, konkretnych reakcji w bardzo rozmaitych sytuacjach, śledzeniem wszelkiego typu relacji z innymi - miejscową administracją, ludnością rosyjską, rosyjskimi zesłańcami czy plemionami tubylczymi.
Próbując przedstawić pełny obraz omawianego zagadnienia autor książki musiał także dokonać analizy poglądów, przekonań, reakcji emocjonalnych, życiowych postaw i czynów poszczególnych zesłańców. Dlatego też ukazanie cech właściwych całej grupie, możliwe było tylko przez zaprezentowanie pojedynczych przykładów.

Cena: 25,00 zł

Podróż do Syberii Po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku - ks. Stanisław Matraś Podróż do Syberii Po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku - ks. Stanisław Matraś

Podróż do Syberii ks. Stanisława Matrasia to najciekawszy i najobszerniejszy spośród nielicznych pamiętników skreślonych piórem duchownych - uczestników walk 1863 roku i zesłańców. Znajdziemy w nim nie tylko historię etapowej drogi w odległe rejony wschodniej Syberii, ale także niedolę zesłańczych losów, aż po czas uwolnienia i wydostania się do Galicji. Autor to inteligentny, niepozbawiony zmysłu obserwacji gawędziarz, lubujący się w spisywaniu różnych niecodziennych zdarzeń.
Na tle martyrologicznego i bohaterskiego na ogół prezentowania księży zesłańców Matraś swoimi wspomnieniami sprowadza rzecz do ludzkich wymiarów. Z tego już choćby względu jego pamiętniki stają się ważnym źródłem obiektywnego rozpoznania dziejów księży zesłańców, nad którymi zaważył mit, utrwalany już od XIX wieku [...]

Cena: 35,90 zł

Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku - Eugeniusz Niebelski Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku - Eugeniusz Niebelski

W II połowie XIX wieku Tunka była małą syberyjską osadą w Imperium Rosyjskim. Wśród mieszkańców sporą część stanowili księża katoliccy - zesłańcy, ukarani za wspieranie powstanie styczniowego. Władze zgromadziły ich w jednej miejscowości, aby odseparować duchownych od polskiej społeczności zesłańczej. Bez nich można było szybciej ją wynarodowić, a na tym administracji rosyjskiej bardzo zależało.

Autor na podstawie wielu dokumentów, wspomnień i pamiętników spisał losy księży - zesłańców osadzonych w Tunce, warunki ich życia, codzienne zajęcia. Praca zawiera także krótkie noty biograficzne kilkudziesięciu kapłanów.

Cena: 39,00 zł

Polacy w gubernii archangielskiej w XIX i XX wieku Polacy w gubernii archangielskiej w XIX i XX wieku

Prezentowane wydawnictwo pokonferencyjne zawiera m.in:

- Archangielski epizod w zesłańczej epopei Rufina Piotrowskiego
- Polscy przyrodnicy i odkrywcy w obszarach europejskiej Północy Rosji
- Bolesław Limanowski (1835-1935)
- Oficerowie polskiego pochodzenia w guberni archangielskiej (początek XX w.)
- Delegatura Ambasady RP w Archangielsku
- Cienie i przebłyski zesłańczej codzienności Polaków deportowanych w 1940 r. do obwodu archangielskiego
- Próby przystosowania się do zesłańczych warunków
- Polacy w archangielskim obwodzie po amnestii 12 sierpnia 1941 r.
- Wołyniacy na zesłaniu w obwodzie archangielskim w świetle dokumentacji personalnej (1940-1941)
- Formy opieki nad dziećmi polskimi w obwodzie archangielskim (1943-1944)
- Przesiedlenie polskich zesłańców z obwodu archangielskiego na Powołże i Ukrainę w 1944 r.
- Stanisław Wawrzyńczyk - lekarz akowiec, łagiernik

Cena: 33,00 zł

Pamiętnik Emila Dybowskiego z serii Kresy w pamiętnikach i listach (1795-1918). Tom 7 - Anna Brus Pamiętnik Emila Dybowskiego z serii Kresy w pamiętnikach i listach (1795-1918). Tom 7 - Anna Brus

Pamiętnik szeregowego uczestnika powstania styczniowego zesłanego na Syberię. Droga jego tułaczej wędrówki, w której towarzyszyła mu dobrowolnie żona, wiodła od guberni jenisejskiej, przez gubernię irkucką, wieś Zamiatina koło Krasnojarska i Irkuck, gubernię penzeńską i Czembar, Czerniawce nad Wołgą, po kolejnej amnestii Smoleńsk, aż po powrót do Królestwa Polskiego i następnie w strony rodzinne. Pamiętnik nie jest – jak pisze Autorka opracowania – syntezą losów zesłańca, ale przedstawieniem zwyczajnego życia wpisanego w ten niezawiniony los, z którym przyszło mu się zmierzyć. Rękopis uznany za zaginiony, przechowywany w zbiorach wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, został po z górą stu latach opublikowany w tym tomie jako swego rodzaju „kronika codzienności zesłania”.

Cena: 39,50 zł

Jan Witort O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi z serii Kresy w pamiętnikach i listach (1795-1918). Tom 5 - Wiesław Caban, Jerzy Szczepański, Zbigniew Wójcik Jan Witort O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi z serii Kresy w pamiętnikach i listach (1795-1918). Tom 5 - Wiesław Caban, Jerzy Szczepański, Zbigniew Wójcik

Na temat życia i działalności Jana Michała Witorta (1853-1903) napisano już stosunkowo dużo. Szczególnie sporo prac powstało na temat jego badań antropologicznych i etnograficznych. Ciągle jednak można powiedzieć, że jego sylwetka i działania pozostają mało znane. Wyraźnie daje się odczuć brak opracowań na temat jego aktywności polityczno-społecznej. Problematyka publikacji Witorta nie występuje w takich dziedzinach jak: rusyfikacja Litwy i Żmudzi, działalność spiskowa, zsyłka, a nawet szerzej - w zakresie programu przetrwania narodu polskiego.

Cena: 38,00 zł

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

NowościSklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy od home.pl