Opcje przeglądania
Producent

Działalność seminariów nauczycielskich na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 - Zdzisław Stankiewicz

Działalność seminariów nauczycielskich na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 - Zdzisław Stankiewicz
Działalność seminariów nauczycielskich na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 - Zdzisław Stankiewicz

Autor opisują seminaria, począwszy od genezy; poprzez społeczno-środowiskowe i polityczne uwarunkowania misji nauczyciela oraz szkoły na Kresach; do szczegółowej, a wręcz perfekcyjnej analizy dwóch reprezentatywnych szkół: seminarium ss. niepokalanek (jako żeńskiej szkoły Państwowej) oraz Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego. Autor wyodrębnia dwa zagadnienia. Pierwsze to kwestia repolonizacji. Drugim są losy absolwentów seminariów nauczycielskich, ich przeżycia wojenne i powojenne. Ostatni rozdział oraz zakończenie składają się na finalną refleksję o efektywności polskich seminariów nauczycielskich i ich kulturotwórczej roli na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. [...]
Autorowi udało się ocalić wiele źródeł unikatowych, nieosiągalnych w Polsce. Istotą novum jest rzetelność opisu wybranych szkół na tle precyzyjnie określonego otoczenia społecznego. Bez znajomości realiów białoruskich oraz języka dokonanie tego byłoby niemożliwe lub groziłoby uzyskaniem fałszywego obrazu zjawiska.

Dostępność: brak towaru

Cena: 36,50 zł

Dzieje Kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie od czasów najdawniejszych do roku 1945 - Dominiczak Henryk

Dzieje Kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie od czasów najdawniejszych do roku 1945 - Dominiczak Henryk
Dzieje Kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie od czasów najdawniejszych do roku 1945 - Dominiczak Henryk

Nowa książka Henryka Dominiczaka jest pierwszą pozycją monograficzną obejmującą całościowo, choć syntetycznie, bardzo złożoną problematykę dziejów kresów i granicy Rzeczypospolitej na Wschodzie – od czasów najdawniejszych po rok 1945.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 46,50 zł
szt.

Konserwatyści w Polsce lat 1935-1939 - Bogusław Gałka

Konserwatyści w Polsce lat 1935-1939 - Bogusław Gałka
Konserwatyści w Polsce lat 1935-1939 - Bogusław Gałka

Konserwatyści w Polsce lat 1935-1939 stanowi efekt kilkuletnich badań autora, który przedstawił konserwatystów w ostatnim okresie ich działalności. Praca ta stanowi kontynuację wcześniejszych monografii - Sz. Rudnickiego pt. Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926 i W. Władyki pt. Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935.

Dostępność: brak towaru

Cena: 41,60 zł

Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna - Jacek Jaguś

Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna - Jacek Jaguś
Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna - Jacek Jaguś

Celem analiz zamieszczonych w niniejszej książce jest rekonstrukcja obrazu Białorusinów Nowogródczyzny, jaki istniał w świadomości polskich elit w okresie międzywojennym, oraz wskazanie wartości poznawczej zrekonstruowanego obrazu dla zrozumienia postaw i zachowań Białorusinów, zarówno w latach 1918–1939, jak i w latach późniejszych, włączając w to dzień dzisiejszy. 

Dostępność: brak informacji

Cena: 37,90 zł
szt.

Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii Twórcy i idee - Joanna Falkowska

Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii Twórcy i idee - Joanna Falkowska
Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii Twórcy i idee - Joanna Falkowska

Monografia stanowi przemyślany i konsekwentnie realizowany projekt badawczy, w którym celem było poddanie analizie koncepcji i realizacji w praktyce idei wychowania narodowego. Poglądy i realizacja założeń wychowania narodowego są reprezentowane na szerokim tle społecznym, politycznym i oświatowym Galicji. W ten sposób czytelnik otrzymuje szczegółowy obraz środowiska, w którym działali przedstawiciele koncepcji wychowania narodowego. Książka stanowi znaczący wkład w historię nauki polskiej, historię wychowania i historię polskiego społeczeństwa.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 39,50 zł
szt.

Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku - Jarosław Kłaczkow

Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku - Jarosław Kłaczkow
Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku - Jarosław Kłaczkow

Prezentowana czytelnikom praca jest efektem kwerend przeprowadzonych zarówno w państwowych archiwach polskich ( Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), kościelnych (Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko–Reformowanego), jak i zagranicznych, znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii (Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum i Instytut im. Władysława Sikorskiego w Londynie) oraz archiwów parafii ewangelickich w Toronto, Birmingham, Londynie i Düseldorfie.

Dostępność: brak informacji

Cena: 41,60 zł
szt.

Pługiem i mieczem - Marek A. Koprowski

Pługiem i mieczem - Marek A. Koprowski
Pługiem i mieczem - Marek A. Koprowski

Niniejsza książka składa się z cyklu reportaży traktujących o Polakach i Kościele rzymskokatolickim w Mołdawii z którą niegdyś sąsiadowały południowo-wschodnie rubieże Rzeczypospolitej a nad rozdzielającym oba państwa Dniestrem stały stanice kresowych rycerzy. Autor kroczy więc śladami hetmana Żółkiewskiego a także bohaterów Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Pokazuje ślady polskiej ekspansji militarnej kulturalnej gospodarczej i religijnej na terenach dzisiejszej Mołdawii. Z jego książki wynika że polska diaspora w tym kraju jest dobrze postrzegana i ma szanse trwać nadal.

Dostępność: brak towaru

Cena: 31,00 zł

Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku - Marek Białokur, Mariusz Patelski

Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku - Marek Białokur, Mariusz Patelski
Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku - Marek Białokur, Mariusz Patelski

Dobry czas dla badań historii najnowszej, jaki nastał po roku 1989, zaowocował imponującą liczbą publikacji podejmujących tematy, które przez lata ze względów politycznych były celowo marginalizowane. Jednym z takich zagadnień bez wątpienia były stosunki polsko-ukraińskie. [...] Książkę tworzy dziesięć tekstów. Ich autorami są polscy oraz ukraińscy historycy reprezentujący ośrodki akademickie i instytucje naukowo-badawcze.

Praca prezentuje aktualny stan badań nad historią relacji polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem roli, którą odegrała w nich akcja "Wisła".

Dostępność: brak informacji

Cena: 33,20 zł
szt.

Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczy Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897-1920 - - Grzegorz Wnętrzak

Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczy Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897-1920 -  - Grzegorz Wnętrzak
Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczy Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897-1920 - - Grzegorz Wnętrzak

O tym, by pogranicze śląsko–galicyjskie potraktować jako jeden obszar badawczy, zadecydowało kilka czynników. Najważniejszym z nich było znaczące podobieństwo obszaru wschodniej części Śląska Cieszyńskiego i sąsiadującego z nim fragmentu prowincji galicyjskiej pod względem etnicznym i narodowościowym, a także społecznym. Podobieństwo to jednocześnie różnicowało owo pogranicze od pozostałych części Śląska Austriackiego (w przypadku powiatu bielskiego).

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 44,90 zł
szt.

Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie - Władysław Filar

Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie - Władysław Filar
Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie - Władysław Filar

Książka stanowi studium historyczno-wojskowe zmagań Polaków na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej w latach drugiej wojny światowej. 
Na tle okupacji sowieckiej i niemieckiej przedstawiono rozwój ukraińskiego nacjonalizmu integralnego oraz cele strategiczne OUN w stosunku do ludności polskiej na Kresach Wschodnich II RP. Dokonano wnikliwej analizy i oceny dokumentów-dowodów przeprowadzonej eks-terminacji ludności polskiej Wołynia przez bojówki OUN i oddziały UPA. Wiele miejsca poświęcono problemom tworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego i podejmowanym działaniom w obronie ludności polskiej, a także genezie i walkom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach planu Burza.

Dostępność: brak towaru

Cena: 41,50 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Nowości
Święty miecz - Jan Dobraczyński
Święty miecz - Jan Dobraczyński
33,90 zł
szt.
Listy Nikodema - Jan Dobraczyński
Listy Nikodema - Jan Dobraczyński
36,90 zł
szt.
Ogrody klasztorne - Régine Pernoud, Georges Herscher
Ogrody klasztorne - Régine Pernoud, Georges Herscher
115,00 zł 105,00 zł
szt.
Rok liturgiczny. Tomy 1-3 - Pius Parsch
Rok liturgiczny. Tomy 1-3 - Pius Parsch
158,00 zł 145,00 zł
szt.
Chrystian - Kazimierz Trybulski
Chrystian - Kazimierz Trybulski
29,90 zł
szt.
Promocje
Rok liturgiczny. Tomy 1-3 - Pius Parsch
Rok liturgiczny. Tomy 1-3 - Pius Parsch
158,00 zł 145,00 zł
szt.
Walka duchowa - Wawrzyniec Scupoli
Walka duchowa - Wawrzyniec Scupoli
34,90 zł 32,90 zł
szt.
Ogrody klasztorne - Régine Pernoud, Georges Herscher
Ogrody klasztorne - Régine Pernoud, Georges Herscher
115,00 zł 105,00 zł
szt.
Sonda
Przy zakupie książki kieruję się przede wszystkim:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl